Nieuwbrief februari 2020

Beste Veteranen,

Zaterdag 15 feb 2020 hebben we op een bijzondere wijze de bevrijding van Gennep 12 februari 1945 herdacht. Met een goede opkomst hebben we duidelijk laten zien dat we hierbij betrokken zijn. Dat was niet alleen bij de presentie bij de drie gedenkmomenten, Milsbeek, Highlander Bridge en het concert in Pica Mare. Verschillenden van jullie namen deel aan de organisatie en invulling van het programma.

Dankjewel dat jullie onze vereniging VVNL voor het eerst heel duidelijk hebben gepresenteerd en dat precies één jaar na onze eerste samenkomst. Van jullie weet ik niet hoe jullie het gevonden hebben, maar wel hebben velen van de aanwezigen (militairen en burgers, Engelsen, Duisters en Nederlander) mij aangesproken en gecomplimenteerd met onze bijdrage aan die gedenkwaardige dag. Dat verheugd mij en ik wil jullie daarom ook heel hartelijk danken voor jullie presentie, wat je dan ook deed.

Dankjewel, we zijn als VVNL heel goed voor de dag gekomen en dat geeft zekerheid voor een bestaansrecht.

Daarom wil ik jullie vragen nog eens te kijken naar de vraag van de secretaris om je officieel aan te melden voor onze vereniging VVNL.  Jullie aanmelding is heel belangrijk voor het krijgen van subsidie bij de te organiseren bijeenkomsten.

Onze contributie is heel laag gehouden om iedereen in de gelegenheid te stellen lid te worden. Met een bedrag van € 1,00 per maand, zijn we erg laag, maar we kunnen het er mee redden. Meld u dus svp aan.

In 2020 houden we een algemene ledenvergadering om allerlei zaken te regelen voor de vereniging. Een huishoudelijk reglement is noodzakelijk en dat kan alleen in een algemene ledenvergadering worden goedgekeurd en in werking komen daarna. Graag uw aandacht voor uw aanmelding als het kan vóór einde februari 2020 aanmelden.

Ik sluit deze brief met nogmaals dank voor jullie bereidheid een bijdrage te leven aan 75 Bevrijding Gennep. Maar ok dank aan degenen die naar Goch geweest zijn. Dat was heel erg gewaardeerd en past helemaal in de sfeer van: “bevrijding, vrede en vriendschap” herdenken.

Met vriendelijke groet,

Gérard Cloïn, voorzitter

assignment_turned_in Registrations
Inschrijving 1
Niet verplicht echter heel handig voor de vereniging. Je kan dit zelf ook later toevoegen of weer verwijderen.
Password moet minstens 7 karakters lang zijn.
Password moet minstens 7 karakters lang zijn.

    
     
   
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.