Nieuwsbrief januari 2020

Veteranen Vereniging Noord-Limburg 

Gennep, 11 januari 2020 

Beste Veteranen van VVNL,

We zijn met z’n allen weer een nieuw jaar ingegaan. Het bestuur wenst iedereen een Zalig, Gezegend, Fantastisch Nieuwjaar 2020. We hopen met u in 2020 te laten zien dat we een nieuwe loot aan de “Veteranen-boom” zijn en hopen u vaak te mogen ontmoeten op onze bijeenkomsten en vergadering.

We moeten nog een datum plannen voor een eerste Algemene Leden Vergadering. Daarbij zullen we u vragen om goedkeuring aan het “huishoudelijk reglement” te geven en tevens willen wij met jullie nog wat algemene zaken bespreken en mededelen.

Maar nu eerst een paar actuele zaken die al begin februari 2020 gaan spelen.

Zoals we reed eerder aankondigden is er op 7 februari in Goch een herdenking van het bombardement van de stad op 7 februari 1945. Daarbij werd de stad grotendeels (voor ongeveer 80- 85%) door de geallieerde verwoest. We hebben al eerder aangegeven dat we op die avond van de herdenking in Goch een delegatie willen gaan uitbrengen. De avond ziet er daar als volgt uit:

18.00 uur Aanvang van een gedenkmoment (duur ± 30-35 minuten) met toespraak bij het “Kruis bij de St. Maria-Magdalena Kirche”.

18.30 uur Korte tocht naar monument “Die 3 Jünglingen im Feuerofen”. Daar zal een kort moment van overweging plaats vinden.

Hierna is er een ontvangst in het Rathaus voor alle deelnemende veteranen en gasten.

Wij zijn nadrukkelijk uitgenodigd. Daarom verzoek ik jullie om zo veel mogelijk veteranen hier

aan deel te nemen en om 17.45 uur tijdig aanwezig te zijn in Goch bij de St. Maria-Magdalena Kirch, aan de Mühlenstraβe in Goch. We willen verzamelen om 17.00 uur op het Martinusplein op het deel van de camperplaatsen. Daar vertrekken we gezamenlijk naar Goch. Mensen die niet met eigen vervoer kunnen gaan, verzoek ik zich daar te melden zodat we kunnen carpoolen. Graag uw deelname vooraf aangeven op onze E-mail secretaris@vvnl.org en met vermelding of u mee wilt rijden.

Het tenue voor die bijeenkomst is Colbert of kostuum, indien U nog in bezit bent van neemt U uw defensie hoofddeksel of dat van uw uitzending mee s.v.p. zodat we ons duidelijk als een groep kunnen identificeren

Het bestuur hoopt dat velen van u hier aanwezig kunnen zijn. Immers met vrienden gedenk je ook hun slachtoffers.

Op 15 februari 2020 herdenken we groots 75 jaar bevrijding van de gemeente Gennep. Die dag ziet er in grote lijnen als volgt uit: Er zal een programma deel in Milsbeek zijn, in Gennep aan de Highlander Bridge, lunch in Pica Mare bij 4Events en in de sporthal een concert. U heeft als het goed is hiervoor een uitnodiging voor de hele dag ontvangen gezamenlijk met uw echtgenote (echtgenoot), partner of begeleider. Mocht dat niet zo zijn, dan verzoek ik u deze brief als zodanig te beschouwen. Wel verzoek ik u aan te melden vóór 15 januari bij de gemeente:

Veteranen Vereniging Noord-Limburg Nieuwsbrief 01-2020

75jaarbevrijding@gennep.nl . U wordt wel verzocht om daar aan te geven of u voor de gehele dag aanwezig bent, of delen daarvan en met hoeveel personen en of U deelneemt aan de lunch.

08.15 – 08.45 uur Parkeren op het Martinusplein (achterin op aanwijzingen) en vertrek met bussen naar Milsbeek voor ontvangst in ’t Trefpunt.

09.30 uur Tocht en kranslegging Burgermonument

10.00 uur Aanvang Oecumenische viering in de kerk Milsbeek, u heeft daar gereserveerde plaatsen. Maurice van den Hoogen en Jack van Unen assisteren bij het aanmaken van de kaarsen in de kerk. Na die dienst een kranslegging op het militair ereveld achter de kerk. Veteranen hebben een eigen krans en Roel Dekkers en Rob Stolk leggen de krans daar namens de VVNL. Daarna verplaatsing we ons met bussen naar Gennep voor het vervolg programma.

12.30 uur Ontvangst “Bevrijdingsvuur”, toespraken van burgemeester, Schotse bevrijder, Bürgermeister van Goch. Dit wordt vervolgd met een kranslegging bij het monument van de “Barmhartige Sammaritaan”. Ook hier leggen de veteranen een krans. Maarten Jacobs en Dennis Brouwer leggen de krans namens de VVNL. Daarna besluiten we met een vendelgroet.

13.15 uur Vertrek stoet te voet naar Pica Mare voor de lunch bij 4Events.

15.00 uur Aanvang bevrijdingsconcert aangeboden voor de veteranen van VVNL. U krijgt toegangskaarten nog gezonden als u ingetekend heeft. U heeft dan een (speciale) gegarandeerde plaats.

16.30 uur Einde van het concert, tevens einde van het herdenkingsmoment van de bevrijding van de gemeente Gennep, 75 jaar geleden.

Als veteranen hebben we op die dag een ereplaats en ik hoop dat we met velen mogen zijn. Voor die dag is het tenue: actief-dienenden DT-2 (groot model)

Veteranen niet actief: blauwe blazer, donkerblauw of grijs kostuum met groot model onderscheiding met hoofddeksel, baret van krijgsmachtdeel of uitzending.

Denkt u wel aan een jas i.v.m. het verblijf buiten in februari.

We staan in een gelid opgesteld op de Highlander Bridge. Roel Dekkers is afdelingscommandant. Mocht u hier pas kunnen aansluiten dan verzoek ik u om 12.15 uur aanwezig te zijn.

Tot zover de mededelingen.

We zijn nu een erkende vereniging en tellen mee. Ik hoop dat we ons ook van de beste kant laten zien op de momenten die voor ons en de gemeenschap belangrijk zijn. In de loop van het jaar, als het weer beter van temperatuur is, gaan we iets gezelligs doen met en voor elkaar.

Met vriendelijke groet namens het bestuur en de initiatiefgroep,

Gérard Cloïn voorzitter

 

assignment_turned_in Registrations
Inschrijving 1
Niet verplicht echter heel handig voor de vereniging. Je kan dit zelf ook later toevoegen of weer verwijderen.
Password moet minstens 7 karakters lang zijn.
Password moet minstens 7 karakters lang zijn.

    
     
   
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.