Oud Strijders

Noord-Limburgse veteranenvereniging landelijk geregistreerd

 

Foto: Jos Gröniger
De bestuursleden van de VVNL (vlnr) Gérard Cloïn, 
Roel Dekkers en Maarten Jacobs. (Foto: Jos Gröniger)

Oorlogsveteranen uit het noorden van Limburg die zich wereldwijd inzetten bij oorlogen en conflicten kunnen voortaan terugvallen op een landelijk aangesloten organisatie. Sinds 1 december is de Noord-Limburgse Veteranen Vereniging officieel aangesloten bij het Veteranen Platform.

Veteranen die zich inzetten bij vredesmissies in onder andere Korea, Indonesië, Nieuw-Guinea, Libanon of recenter in voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Afrika wordt de mogelijkheid geboden ervaringen uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Leeftijd, rang of krijgmachtsonderdeel spelen daarbij geen rol. Veteranen uit de gemeente Gennep troffen elkaar dit jaar in mei. Of verzoek van toenmalig burgemeester De Koning werden de mogelijkheden onderzocht een lokale veteranenvereniging op te richten. Tijdens dat onderzoek werden de Gennepse initiatiefnemers waaronder Gérard Cloïn gevraagd een vereniging voor de Noord-Limburgse gemeenten Venray, Bergen, Gennep en Mook en Middelaar op te richten. ,,Het noorden van de provincie was een blinde vlek”, vertelt Cloïn, ,,Met de Noord Limburgse Veteranen Vereniging wordt de landelijke dekking verbeterd en is hulp aan individuele veteranen beter gewaarborgd.”

Nu de Noord-Limburgs vereniging landelijk aangesloten is kunnen nog actieve, uitgezonden militairen zich aansluiten. Het bestuur van de Noord-Limburgse Veteranen Vereniging (voorzitter Cloïn, secretaris Roel Dekkers, en penningmeester Maarten Jacobs) zou veteranen graag benaderen om zich aan te sluiten. De wet op de privacy laat niet toe dat persoonlijke gegevens vrijgegeven worden. ,,We vragen hen daarom naar ons te komen. 

Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar secretaris@vvnl.org”, nodigt Cloïn uit.

DeLimburger 05-12-2019 om 15:37 door Jos Gröniger

assignment_turned_in Registrations
Inschrijving 1
Niet verplicht echter heel handig voor de vereniging. Je kan dit zelf ook later toevoegen of weer verwijderen.
Password moet minstens 7 karakters lang zijn.
Password moet minstens 7 karakters lang zijn.

    
     
   
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.